Kadertaken


U kunt Tennisschool Lembeck inschakelen voor advies of de uitvoering van verschillende commissie en bestuurstaken. Denk aan ondersteuning bij het werven en behouden van leden en vrijwilligers en het overnemen van administratieve of communicatieve taken. Daarnaast kunnen we activiteiten ontwikkelen om de huidige leden te binden en nieuwe leden te werven.  Beleidsontwikkeling

De sociale rol van verenigingen neemt af en er worden andere eisen gesteld aan het tennisaanbod. In 2018 was nog maar 55% van de tennissers lid van een vereniging. Om het tij te keren, moeten verenigingen meer inspelen op de wensen van leden en de ontwikkelingen in de tennissector. Denk ook aan de opkomende concurrentie van commerciële sportaanbieders. Tennisschool Lembeck kent de markt en kan de behoeften van uw leden in kaart brengen. U kunt ons inschakelen voor het opstellen van een beleidsplan om leden en vrijwilligers te vinden en te binden. Daarnaast kunnen we u helpen bij andere beleidsvraagstukken, bijvoorbeeld de transitie naar een meer competitieve of juist recreatieve insteek. Dit alles legt de basis voor een duurzaam en modern tennisklimaat bij uw vereniging.Vrijwilligerscoordinatie

Omdat het ledental van tennisverenigingen blijft dalen, loopt ook de vijver met potentiële vrijwilligers leeg. Bovendien wordt de maatschappij steeds individualistischer waardoor leden minder binding hebben met de vereniging en dus minder open staan voor vrijwilligerswerk. Uit een recente enquête blijkt dat tachtig procent van de tennisverenigingen moeite heeft om voldoende vrijwilligers te vinden.

Tennisschool Lembeck kan u ondersteunen bij het werven van vrijwilligers door ze gericht en persoonlijk te benaderen op basis van vacante bestuursfuncties. Daarbij zorgen we dat ze op de juiste plaats worden ingezet en waardering krijgen voor hun werk. Hierdoor blijven ze langer gemotiveerd. Administratieve diensten

Door de terugloop van leden verwacht het merendeel van de verenigingen dat het over een aantal jaren niet meer lukt om louter op vrijwilligers te draaien. Bij veel daarvan blijkt het nu al lastig om mensen te vinden voor administratieve taken. Dit komt vooral omdat dit een solistische activiteit is, terwijl het contact met andere leden juist vaak een belangrijke reden is om vrijwilligerswerk te gaan doen. U kunt Tennisschool Lembeck allereerst inzetten voor de ledenadministratie. Bijkomend voordeel is dat we beginnende lesklanten niet alleen kunnen wijzen op de noodzaak om lid te worden, maar dit dan zelf ook kunnen checken. Marketing en communicatie

Effectieve communicatie is de basis voor een bloeiende vereniging. Tennisschool Lembeck kan u daarbij op verschillende terreinen assisteren. Denk aan de communicatie over beleidsveranderingen of de promotie van activiteiten. Daarnaast kan ad hoc gecommuniceerd moeten worden, bijvoorbeeld wanneer er tijdens competities en toernooien onvoldoende banen beschikbaar zijn. Daarbij beschikken we over een uitgebreid netwerk van contacten met andere parken waardoor eventuele problemen in baancapaciteit kunnen worden opgevangen. Ook bij de interne communicatie tussen commissie- en bestuursleden kunnen we een spilfunctie vervullen. Op marketing gebied kan de tennisschool op verschillende wijze ervoor zorgen dat de vereniging aanzien krijgt in de omgeving waardoor het leden aantal zal groeien en huidige leden graag willen blijven op de vereniging. Activiteitenbegleiding

De activiteiten die tennisschool Lembeck organiseert voor jeugd en volwassenen worden afgestemd met jeugdcommissie en technische commissie binnen de vereniging. Doelstelling van de activiteiten is ledenbehoud en ledenwerving. Hieronder een greep uit de vele activiteiten.


Open dagen

 

Onder het motto ‘Maak kennis met tennis’ kunnen we een open dag organiseren waar geïnteresseerden kosteloos kunnen meedoen aan tennisclinics of onder begeleiding een balletje slaan met de andere aanwezigen. Deze dagen worden doorgaans georganiseerd aan het begin van elk tennisseizoen (maart en augustus).


Kinderfeestjes

 

Kinderen worden twee uur vermaakt onder leiding van een ervaren trainer. Bij aankomst krijgen ze een drankje en kunnen meegebrachte cadeautjes aan de jarige geven. Het tennisprogramma bestaat uit een circuit waarbij ze bij allerlei spelvormen punten kunnen halen. Aan het einde van het circuit wordt de winnaar bekend gemaakt en gehuldigd. Tegelijkertijd genieten ze van een drankje, frietjes en een snack. Daarna kunnen ze nog vrij spelen.


Tenniskampen

 

Jaarlijks organiseert tennisschool Lembeck tenniskampen voor de jeugd in alle leeftijden tijdens de zomer schoolvakantie. De kampen worden gehouden tijdens de eerste week van de zomerschoolvakantie en de laatste week van de schoolvakantie. 

Er is een keuze uit de volgende kampen: 

  • Spel en fun kamp: leeftijd tussen 6-9 jaar. De nadruk ligt op plezier maken met een vleugje tennis.
  • Spel en tenniskamp: leeftijd tussen 7-16 jaar. Tennistraining in de ochtend en een middag programma met spel en fun.
  • Tennistoernooikamp: leeftijd tussen 8-16 jaar. Tennistraining in de ochtend en een toernooi als middagprogramma. Het toernooi wordt geselecteerd zodra de toernooikalender van de KNLTB bekend is.