Lesprogramma'sTennisschool Lembeck biedt lesprogramma’s voor zowel recreatief als prestatief tennissen. Met dat doel bieden we cursussen voor verschillende groepsgrootten. Hoe kleiner en homogener de groep is hoe sneller het leerproces verloopt. Daarbij kijken we naar het niveau en de leeftijd. Uiteraard leveren wij al het trainingsmateriaal en verzorgen zowel de lesindeling als de communicatie over de lessen en de financiën. Onder de button NTC is het specifieke aanbod voor de Nootdorpse Tennisclub te vinden. Jeugdtrainingen

Voor de jeugd vanaf 5 jaar gebruiken we de programma’s van Tenniskids KNLTB (www.tenniskids.nl). Hierin worden de volgende trainingsgroepen onderscheiden waar bij iedere kleur andere leeftijden, baangroottes en balsoorten horen. Kinderen die zich sneller ontwikkelen kunnen eerder in een volgende groep geplaatst worden.

  • Blauwe training is voor kinderen van 4 t/m 6 jaar en ligt het accent op plezier in het spel. We ontwikkelen met eenvoudige en leuke oefeningen de basisvaardigheden van het tennis en doen ook andere spelletjes om de motoriek te ontwikkelen. Na afloop ontvangen de kinderen een diploma.
  • Rode training is voor kinderen van 6 t/m 9 jaar en breidt hun basisvaardigheden uit. Ze spelen ook korte wedstrijden en toernooitjes. 
  • Oranje training is voor kinderen van 8 t/m 11 jaar. Ze leren nieuwe slagen en technieken die hen helpen om uiteindelijk te kunnen spelen op een grote baan. Het speelveld beslaat in deze fase ¾ baan. De wedstrijdjes duren langer en de kinderen kunnen deelnemen aan de tenniskidscompetitie en toernooitjes.
  • Groene training is voor kinderen van 10 t/m 12 jaar en staat in  het teken van de overgang naar het spelen op een grote baan. Trainers werken op mentaal, tactisch, technisch en conditioneel vlak aan alle facetten van de tennissport en er zijn verschillende competities en toernooitjes. 
  • Gele bal trainingen zijn bedoeld voor kinderen die de zachtere Tenniskids ballen ontgroeid zijn en gaan doorstromen naar het volwassen tennis 

De blauwe training is een 10-weekse cursus. De oranje, groene en gele trainingen zijn 18-weekse cursussen. Voor de late instromers wordt aan het eind van het seizoen nog een 8 weekse cursus aangeboden.Seniorentrainingen

Beginnerscursussen

 

Voorafgaand aan de start van elk tennisseizoen kunnen we deze introductiecursus aanbieden, zonder verplichtingen( geen lidmaatschap). De leerlingen trainen in totaal drie uur in een tijdsbestek van twee weken. We leren ze de basistechnieken en de regels van het enkel- en dubbelspel. Het is een introductie  voor de sport en de vereniging. Daarna kan men desgewenst kiezen voor de 18-weekse cursus.

 

Zomer- en wintertrainingen

 

We bieden programma’s van 18 weken die het gehele zomer- of winterseizoen omvatten. Deze trainingen worden zowel voor volwassenen als voor de jeugd verzorgd. Elke groep heeft een vaste trainer die ze een heel seizoen les geeft. Om goede begeleiding te kunnen bieden, houden we de grootte van de groepen beperkt.

 

Competitietrainingen

 

Deze worden verzorgd tijdens de 8 weken van een competitieseizoen (voorjaar en najaar). Deze trainingen worden aangeboden om de competitieteams klaar te stomen voor de wedstrijden en ze tijdens het spelen van de competitie te voorzien van tactische tips. Competitiespelers kunnen zich als team voor competitietraining inschrijven. We leggen accent op verbetering positiespel en tactisch inzicht voor dubbel en enkelspel. 

 

Verkorte en intensieve cursussen 

 

Deze cursussen starten na de competitietraining. 

De verkorte cursus duurt naar keuze 8 of 12 weken en is bedoeld om de vorm vast te houden door regelmatig te blijven spelen. 

De intensieve cursus wordt aangeboden in de ‘grote vakantie’. In een tijdsbestek van twee weken wordt 8 uur getraind om de tennissport sneller en beter onder de knie te krijgen en eventuele knelpunten binnen jouw spel intensief aan te pakken. 

 

Thematrainingen

 

Leden kunnen specifieke trainingsbehoeften hebben. Bijvoorbeeld omdat ze fysiek, technisch, tactisch of mentaal sterker willen worden. Een speciaal onderdeel hiervan zijn de slagtrainingen waar we het accent leggen op het verbeteren en versterken van het slagenrepertoire. De data, tijdstippen en thema’s van elke aangeboden cursus worden van tevoren aangegeven .

 Prestatieve trainingen

 

Selectietrainingen

 

Deze trainingen worden verzorgd voor zowel jeugdleden als senioren die fanatiek met de sport bezig willen zijn, wedstrijden spelen en daarbij een hoger niveau proberen te behalen. Om in aanmerking te komen voor deze training moet je door het trainersteam uitgenodigd worden. Voor de jeugdselectie organiseren we desgewenst een voorspeelmiddag om de tennisvaardigheden en sociale aspecten te beoordelen. Ook toptraining voor senioren, mentortraining, conditietraining en mentale training zijn onderdeel van het selectieprogramma. 

 

Topperstrainingen

 

Voor gevorderde volwassenen en selectiespelers in de jeugd ouder dan 15 jaar bieden we een prestatief programma. Het is bedoeld om de senioren toppers en het aanstormend jeugdig talent bij elkaar te brengen en samen een hoger niveau te bereiken. Deze tennissers op niveau 5/4 willen de stap naar niveau 3/2 maken. 

Het trainingsprogramma bestaat uit een mix van intensief trainen met gerichte oefeningen, vrij spelen en deelname aan evenementen. Als gevolg van deze trainingen stijgt het gemiddelde niveau van de vereniging (en het versterkt de binding met de vereniging).

Specifieke programma’s binnen de topperstrainingen die gedurende het seizoen gepland worden zijn: conditietrainingen, mentale training, mentortraining, toernooibegeleiding en uitwisselingen met andere verenigingen.